Privește:  / Protectia mediului / Surse de energie regenerabile

Surse de energie regenerabile

green_energy_picture_99260500

Energia regenerabilă este un cadru, un fenomen natural, din care se poate produce energie, şi care ne stă la dispoziţie zi de zi repetat de mai multe ori, sau se regenerează în doar câtva ani fără nici o ingerinţă umană.

Semnificaţia energiilor regenerabile este că folosirea lor este în armonie cu principiile de bază a dezvoltării durabile, deci aplicaţia lor nu deteriorează mediul, şi totodată nici nu stă în calea oportunităţilor dezvoltării umane. În antiteză cu folosirea surselor de energie regenerabile (cărbune, petrol, gaze naturale, etc.) nu cauzează efecte cumulative atât de dăunătoare ca şi efectul de seră, poluarea aerului sau a apei.

Folosirea tehnologiilor de energie eoliană şi solară fac posibil, ca omul să producă singur o parte sau întregul necesar de energie electrică, combustibilul şi apei folosite în gospodăria sa. Este foarte important separarea de combustibili fosili, odată pentru stoparea încălzirii globale, apoi şi pentru ameninţarea recordul randamentului de petrol care se apropie.

Cele mai importante surse de energie regenerabile

Energia eoliană

Energia eoliană este sursa de energie regenerabilă care se dezvoltă cea mai rapid în ultimele vremuri, şi care a atins cea mare extindere a capacităţii sale. În zilele noastre energia produsă cu ajutorul vântului creşte anual cu 20%, şi este foarte popular în Europa şi în Statele Unite.

Hidroenergia

Hidroenergia este o energie regenerabilă care nu poluează mediul şi nu produce dioxid de carbon, şi nici alte substanţe ce ar provoca efectul de seră. Produsul total de energie a Centrelor hidroenergetice din lume este 715000 MW, ceea ce reprezintă 19% din totalul potenţialului electric a Pământului (16% în anul 2003), şi 63% a folosirii totale a energiilor regenerabile în anul 2005.

Energia solară

Energia solară este o energie ce se poate obţine din razele soarelui ce ating Pământul. Folosirea ei se poate face prin generarea electricităţii fotovoltaică sau cu folosirea energiei termice. Utilizarea energiei solare se poate întâmpla în mod activ, cum ar fi centrul de energie solară sau bateriile solare, precum şi în mod pasiv, de exemplu economia de căldură atinsă prin orientarea clădirilor.

Biomasă

În sens larg sub expresia biomasă înţelegem întreaga masă vie de pe Pământ. Sensul răspândit în zilele noastre este: plante, recoltă, produse auxiliare, deşeuri vegetale şi animale folosibile de punct de vedere energetic. Cu ajutorul biomasei se pot genera combustibili fosili, şi în caz ideal materia vegetală arsă se regenerează într-un an, creând astfel posibilitatea dezvoltării durabile şi a economiei energetice. Din biomasă de exemplu bioetanol se poate prepara şi combustibil.

Energia geotermică

Energia geotermică este o energie care provine din căldura internă a Pământului. Mergând spre interiorul Pământului temperatura creşte cu 30˚C pe kilometru. Energia geotermică înseamnă un câştig de energie nelimitat şi permanent. În formă de apă termală nu este însă o sursă neepuizabilă. Producerea sa este relativ ieftină, nu poluează aerul.