Privește:  / Contact

Contact

Revista Liceenii – pagina  elevilor din liceu

România, Ungaria,  Slovacia

Editura Internaţională GM

Director General: Jan Protic

Director România: Lukács László

Editor in chief: Kovács Robertina

Conducători tematică:

Stil de viaţă: Sramkó Nóra

Educaţie: Hajdú Anna

Vedete, tech, mobil, maşini: Karajos András

Ziarişti: Vági József,  Konta Kitti, Pásztor Patrícia, Benke Valéria, Lászloczky Eszte, Gáspáry Lenke

Pentru informaţii, sau dacă aveţi ceva de comunicat, nu ezitaţi să ne contactaţi: project@mediaromania.ro